Projektové aktivity

Kultura


kulturní akce

krajanské setkání

oslavy českých tradic

výstavy

hudební vystoupení

ochotnické divadelníctví

a jiné


Pomoc


covid-19

ubytování

práce

sociální podpora

řešení krizových situací

mediační činnost

intervence...

Partnersví


školení

spolupráce

výměna informací

vzájemná spolupráce spolků

partneský program

celosvětová síť

....