Krajanské organizace a německé organizace se zaměřením na ČR


Krajanské spolky:


ČESKÁ KATOLICKÁ MISE VELEHRAD
Kreuzstrasse 16
80331 München 2
Tel.: +49/89/2016793CS. KARLSRUHE – Český a slovenský spolek Karlsruhe
Zřizovatel a správce České školy Karlsruhe. Spolek založen 21. května 2012.
Elizabeth-Grosswendt-Strasse 4
76137 Karlsruhe
Předsedkyně: Mgr. Soňa Heinrichs
Další členové vedení: Veronika Weithalerová (místopředsedkyně), Miroslav Šedivý (místopředseda), Eric Heinrichs (pokladní)


ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC DRÁŽĎANY (do 1/11/2011 SCHOLA LUDUS)
Česko-německo-slovenský vzdělávací spolek se sídlem v Drážďanech, orientovaný na dvojjazyčnou výchovu předškolních a školních dětí. Registrován od 12. 8. 2005 jako Schola ludus (Škola hrou), od 1/11/2011 změněn na Českou školu bez hranic Drážďany
Předsedkyně: 2005-2017 Šárka Atzenbeck, od 2017 Petra Sojková
Altkaditz 23
D-01139 Dresden
Tel.: +49/1623699756,  e-mail:  info@scholaludus.org
Internetová stránka: www.scholaludus.org


ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC MNICHOV
Krajanský spolek (zal. 2009) zaměřený na udržování znalostí českého jazyka a kultury u předškolních a školních dětí krajanů z Mnichova a okolí. Výuka čtyři hodiny týdně/dvoutýdenně v prostorách Českého centra v Mnichově.
Prinzregentenstrasse 7
80538 München
Internetová stránka: www.csbh.cz/mnichov
Pøedsedkynì spolku: Radka Bubová Radka.Bubova@gmx.net


ČESKÁ ŠKOLA/ŠKOLKA v HAMBURKU
Zřizovatelem a správcem školy/školky je krajanský spolek DEuCZE, zaregistrovaný
správním soudem v Hamburku 4. května 2009.
Lerchenfeld 3
22081 Hamburg
Email: info@petra-schinnenburgova.com
Webová stránka: www.ceskaskolka-hamburg.de
Předsedkyně spolku: Petra Schinnenburgová, místopředsedkyně: Ariana Tarin

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN (Frankfurt nad Mohanem a Schwalbach)
Ve Frankfurtu je sídlo zřizovatele, spolku CZentrum gUG, na adrese Wilhelmshöher Str. 63, 60389 Frankfurt. Ve Frankfurtu probíhá individuální výuka, v pobočce ve Schwalbachu  od září do června skupinová výuka.
Původní Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem (zal. 8. ledna 2011) ukončila v polovině roku 2017 své působení a transformovala se do do České školy Rhein-Main pod vedením Kateřiny Spiess-Velčovské a Jany Janouškové, od 1. července 2018 je Českou školou bez hranic.
c/o Die Kinderzeitschule
Am Kronberger Hang 2a
D-63824 Schwalbach am Taunus
Kontakt: +0173-3170562, e-mail: info@ceskaskolarheinmain.de, Facebook. https://Facebook.com/CeskaskolabezhranicRheinMain
Webová stránka: www.ceskaskolarheinmain.dewww.csbh.cz


ČESKÁ ŠKOLA RHEIN-NECKAR (Tschechische Schule Rhein-Neckar, e.V.)
Spolek byl založen ve známém univerzitním městě Heidelbergu (spolková země Bádensko-Württembersko) a registrován správním soudem v Mannheimu 12. prosince 2018. Kromě vyučování českého jazyka (každou druhou sobotu v měsíci) spolek pořádá volnočasové akce k seznámení dětí s českými reáliemi a tradicemi. Výuka probíhá v prostorách mezinárodní školy Collegium Palatinum-International House.
Kontakt: www.ceska-skola-rhein-neckar.de , Facebook: www.facebook.com/ceska.skola.rheinneckar
Předsedkyně spolku: Eva Dvořáková
Další členové vedení: místopředseda Radek Crha, pokladník Petr Daněk.


ČESKÁ ŠKOLA V ŘEZNĚ
Spolek zaregistrován správním soudem v Řezně 17. července 2013.
Předsedkyně spolku: Radka Bonackova
Poštovní adresa spolku
c/o Lenka Dötsch
Am Pfaffensteiner Hang 13
93059 Regensburg
Emailový kontakt: info@ceskaskolavrezne.de
Webová stránka: www.ceskaskolavrezne.de


HEZKY ČESKY VE STUTTGARTU (Tschechisch sprechen in Stuttgart)
Spolek založen 12. 12. 2014, registrace u správního soudu VR 721938. Zaměřen na mladé české a vícejazyčné rodiny a šíření českého jazyka. V rámci spolku funguje česká školka a škola.
Leonbergerstrasse 47
70199 Stuttgart
Kontakt na spolek: ahoj@tschechisch-stuttgart.de
1. předsedkyně: Jana Murasová (tel. +491 7672399219, e-mail: murasova@tschechisch-stuttgart.de
2. předsedkyně: Jitka Sklenářová, sklenarova@tschechisch-stuttgart.de
pokladník: Radim Kováč, kovac@tschechisch-stuttgart.de

KuBiK -NĚMECKO-ČESKÝ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK (DEUTSCH-TSCHECHISCHER KULTUR- UND BILDUNGSKREIS  DT KuBiK, e.V.)  Frankfurt nad Mohanem
Spolek byl zaregistrován správním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem 20. března 2018. Je zaměřen na výuku češtiny pro školní a předškolní děti, pořádá kulturní a společenské akce pro české a česko-německé rodiny a zájemce o český jazyk, tradice a kulturu.
Auf der Beun 25
D-65933 Frankfurt am Main
Kontakt: info@dt-kubik.de, webová stránka: www.dt-kubik.de
Vedení spolku: Helmut Becker, Kateřina Michalec, Zuzana Ventriglia, Hana Paidarová


MATEŘÍDOUŠKA – ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BERLÍN
Výuka českého jazyka pro předškolní a školní děti. Prostor pro výuku poskytlo České centrum Berlín.
Ředitelka Mateřídoušky: Alice Scholze, tel. +49/30 62 98 51 02, e-mail: scholze@materidouska.de
Internetová stránka: www.materidouska.de


SCHOLA BOHEMICA DÛSSELDORF – ČESKÁ ŠKOLA DÛSSELDORF
Spolek byl založen a registrován v únoru 2013. Od září 2013 začal provozovat stejnojmennou školu.
Výuka je ve dvou skupinách – skupina předškolních dětí a skupina školních dětí do 10 let.
Pfalzstrasse 27
D-40477 Düsseldorf
Předsedkyně spolku: Lada Menzel, e-mail: info@scholabohemica.de
Další členky vedení: Alena Rees Vatková, Edita Blaha


Wolfsburg

ČESKO-NĚMECKÝ SPOLEK WOLFSBURG (Dolní Sasko)
DEUTSCH-TSCHECHISCHER VEREIN WOLFSBURG (Niedersachsen)
Předseda spolku Jiří Jerhot  jerhot@email.----cz
Spolek byl založen 28. srpna 2019, místní registrace spolku proběhla u správního soudu v Braunschweigu 11. prosince 2019. Posláním spolku je výuka českého jazyka a reálií u dětí s českými kořeny a přiblížení české kultury široké veřejnosti.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU) VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO, e. V.
Postfach 83 09 37
81709 München 83
Předseda: Ing. Ladislav Pavlík
Čestný předseda SVU Německo: Dr. Ing. Ivan Cikl
Místopředsedkyně Eliška Cikl
Další členové výboru: Ing. Alena Mikešová (pokladní), Gudrun Heißig (zapisovatelka), farář Křesťanské akademie Bohuslav Švehla (nábor členů a fotograf), Jitka Scholz (propagace v internetu), Karel Pokorný (propagace v tisku), Blanka Fajkusová (média), Renata Sink – členka výboru
Předsednictvo bylo zvoleno valnou hromadou spolku dne 11. října 2011
Kontakt: SVU-BRD@gmx.de
Internetová stránka: www.svu2000.org/nemecko
Schůzovní místnost: Velehrad, Dachauerstrasse 23, 80335 München


D-CZ VEREINIGUNG, e. V., Konstanz
NĚMECKO-ČESKÉ SDRUŽENÍ, Kostnice na Bodamském jezeře
Předseda spolku: Stanislav Degrell
Kontakt: ds.degrell@yahoo.de


KRUH PŘÁTEL NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ (FREUNDESKREIS DEUTSCH-TSCHECHISCHER VERSTÄNDIGUNG) – německá část
Spolek registrován 6. 6. 1995, má také českou část pod vedením ing. M. Váchaly (viz níže – české partnerské společnosti).
Čestný předseda: Dr. Walter Kotrba (Vogelherd 138, D-91058 Tennenlohe bei Erlangen, tel./fax: +49/9131/601858)
Předseda: Helmut Böttcher
Místopředseda: Rudolf M. Küchler, Hattenhauserstrasse 17, 97234 Reichenberg,
tel.: +49/931/69807, fax: +49/931/67619, e-mail: kuechler@mayn.de


KULTURNÍ SPOLEK CÁCHY-PRAHA (KULTURVEREIN AACHEN-PRAG, e. V.)
Předsedkyně: Vera Blazek
Königshügel 31
52071 Aachen
Tel./fax: +49/241/875 222


NĚMECKO-ČESKÉ KULTURNÍ FÓRUM BAYREUTH (DEUTSCH-TSCHECHISCHES KULTURFORUM, BAYREUTH, e. V.)
Spolek byl registrován u správního soudu v Bayreuthu dne 9. srpna 2017. Je zaměřen na rozvíjení vzájemných vztahů v oblasti kultury prostřednictvím pořádání kulturních akcí, zprostředkováním tradic a kontaktů mezi zájmovými sdruženími.
Předsedkyně: Kristina Jurosz (Nördlicher Griesweg 11, 95463 Bindlach/Bayreuth), e-mail: krimi-k@gmx.de
Místopředseda. Otakar Skala

SKV SOKOL MNICHOV (Sport- und Kulturverein Sokol München)
Založen 4. dubna 2004, registrace u místních úřadů 11. května 2004.
Starosta: Karel Pokorný
Jednatelka: Jitka Scholz
Poštovní adresa spolku totožná s adresou jednatelky: Jitka Scholz, Wittelsbacher Str. 32, D-82110 Germering , tel.: +089/840 2639, e-mail: jitkascholz@aol.com
Internetová stránka: www.sokol-muenchen.com


TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MNICHOV (Turnverein Sokol München e. V.)
Člen Světového svazu sokolstva a Zahraniční obce sokolské. Valná hromada dne 2. 4. 2008 zvolila nový výbor jednoty:
Starosta: Zdeněk Hanzl
Jednatel a pokladník: Jaroslav Verner
Poštovní adresa spolku je totožná s adresou jednatele: TV Sokol München, e.V., c/o Jaroslav Verner, Gustav-Heinemann-Ring 52, D-81739
Internetová stránka: www.sokol-mnichov.de

 

Další adresy – společnosti přátel ČR a specializované instituce:


CENTRUM BAVARIA BOHEMIA (CEBB)
Centrum přeshraniční spolupráce Bavorska a Plzeňského kraje.
Freyung 1
D-92539 Schönsee
Tel.: +49(0)9674-924877, fax: +49(0)9674-913067, e-mail: center@bbkult.net
Internetová stránka: www.cebb.de (partnerství regionů), www.bbkult.net (kultura, pamětihodnosti)
Předseda: Hans Eibauer
Členové vedení: Volker Liedtke, zemský rada, Schwandorf, Martin Baxa, rada pro kulturu Plzeňského kraje, Plzeň


ČESKÉ CENTRUM V BERLÍNĚ (informační a kulturní středisko ČR)
Friedrichstrasse 206
10969 Berlin
Tel.: +49/30/208 2592, fax: +49/30/204 44 15, e-mail: ccberlin@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/berlin


ČESKÉ CENTRUM V MNICHOVĚ
Prinzregentenstrasse 7
80538 München
Tel.: +49/89/21024932, e-mail: ccmunich@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/munich


DIALOG (české knihkupectví)
Gutleustr. 15
60000 Frankfurt/Main
Tel.: +49/691/235 280
Knihkupec: Václav Hora


DĚDICTVÍ A BUDOUCNOST – ČESKO-NĚMECKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ INICIATIVA – ERBE UND ZUKUNFT – DEUTSCH-TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE KULTURELLE BEGEGNUNGSINITIATIVE
Schloss Ellwangen
D-73479 Ellwangen
Tel./fax: +49/7961/6211
Předseda: Dušan Robert Pařízek
České ústředí: Lazy III/11, 760 01 Zlín, tel.:067 228 63


DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO SCHEINFELD – DOKUMENTATIONSZENTRUM ZUR
FÖRDERUNG DER UNABHÄNGIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN LITERATUR e. V.
Schwarzenberg 6
8533 Scheinfeld


EUROTEAM – SPOLUPRÁCE EUROREGIONŮ (EUROTEAM – FÖRDERER DER SÄCHSISCHEN EUROREGIONEN)
Předseda: Klaus-Dieter Rentsch, tel.: +49/351/8025443
Ahornstr. 6
01097 Dresden


KARLŮV MOST – KARLSBRÜCKE, e. V.
VERSÖHNUNG BRAUCHT VERTRAUEN – SMÍŘENÍ POTŘEBUJE DŮVĚRU
Oba spolky sloučeny pod názvem Karlův most r. 1997.
An der Berstig 19
D-51643 Gummersbach
Tel./fax: +49/022/61 24512
Předseda: Friedrich Thoma
Publikační činnost: almanach česko - německých vztahů Karlovy mosty
České ústředí: Essen-Steele, Korunní 60, 120 00 Praha 2, tel./fax: 222 254 154

 

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR V SRN:


Honorární konzulát Dortmund
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Heinz FENNEKOLD
Sonnenenergieforum, Florianstrasse 2
44139 Dortmund
Tel.: +49/231/5330610


Honorární konzulát Frankfurt nad Mohanem
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Dr.jur. Robin Leon FRITZ
Eschersheimer Landstr. 27
60322 Frankfurt a. M.
Tel.: +4969/95957-300, fax: +4969/95957-301, e-mail: frankfurt@honorary.mzv.cz


Honorární konzulát Hamburk
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Peter BOUÉ
Feldbrunnenstr. 72
20148 Hamburg
Tel.. +4940/41352496, fax: +4940/4107355, e-mail: hamburg@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Norimberk
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Günther HERTEL
An der Fleischbrücke 1-3
90403 NürnbergTel.: +49911/2059519, fax: +49911/221493, e-mail: nurnberg@honorary.mzv.cz


Honorární konzulát Rostock
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Dr. Helmut Schmidt
Friedrichstrasse 1
18057 Rostock
Tel.: +49/381/4591311, fax: +49/381/4591312, e-mail: rostock@honorary.mzv.cz


Honorární konzulát Stuttgart
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Rüdiger MOCKER
Kernerstrasse 50
70182 Stuttgart 1
Tel.: +49/711/224170, fax: +49/711/2241711, e-mail: stuttgart@honorary.mzv.cz

 

NADACE MOST – STIFTUNG BRÜCKE/MOST ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN VERSTÄNDIGUNG UND ZUSAMMENARBEIT
Podpora vzájemné spolupráce a porozumění
Reinhold-Becker-Strasse 5
D-01277 Dresden
Předseda: Prof. Dr. Helmut Köser
 
NĚMECKO-ČESKÁ SPOLEČNOST – DEUTSCH-TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT
Zal.1993 s cílem podporovat hospodářské vztahy SRN-ČR, vyvíjet aktivity na hospodářské bázi.
Gutleustr.32
60329 Frankfurt/Main
Tel.: +49/69/27304181, fax: +49/69/27304222


NĚMECKO-ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLEČNOST (DEUTSCH-TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT e. V. – DTSG) (zal. 1983)
Ústředí:
Barbarossaplatz 2
50674 Köln
Tel.: +49/221/23 98 01, fax: +49/221/21 44 86
Předseda: Dr. Christoph Zöpel, poslanec Spolkového sněmu a býv. státní tajemník MZV SRN
Jednatel: Petr Scheible,e-mail: scheible@dtsg.de
Internetová stránka: www.dtsg.de
Pobočky v Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Brémách/Bremerhavenu – kontakt přes www.dtsg.de. Dosavadní sídlo ústředí spolku v Severním Porýní-Vestfálsku (Kolín n. R.) bylo r. 2004 přeneseno do Berlína (nový předseda je členem Spolkového sněmu)


PORTA BOHEMICA, e. V. (založena 7. července 2000)
Společnost pro česko-německou spolupráci v Evropě.
Předseda: Dirk Harms
Schönebecker Hagen 48
28757 Bremen
Tel.: +49/421/4349 9381, fax: +49/421/4349 9383, e-mail: portabohemica@mail.isb.net
Internetová stránka v přípravě (www.portabohemica.de)


SPOLEK NA PODPORU ČESKÉ VESNICE V BERLÍNĚ-NEUKÖLLNU (založen 1987)
FÖRDERKREIS BÖHMISCH RIXDORF IN BERLIN-NEUKÖLLN, e. V.
Spolek potomků pobělohorských exulantů, usídlených na území Berlína, především v oblasti tzv Českého Rixdorfu (Bőhmisch Rixdorf).
Kirchgasse 14–17
12043 Berlin – Rixdorf
Tel.:+49/30/688 09 121, fax: +49/30/687 6024
Čestný předseda: Albert Schönleber


SPOLEK NA PODPORU ČESKÉ VESNICE NOVÁ VES (POSTUPIM) (28. dubna 1992)
FÖRDERKREIS BÖHMISCHES DORF NOWAWES UND NEUENDORF, e. V.
Spolek potomků pobělohorských exulantů z oblasti Postupimi.
Karl Liebknecht-Strasse 135
14482 Potsdam-Babelsberg
Tel.: +49/331/707822


SPOLEK PŘÁTEL ČECHŮ A SLOVÁKŮ V SRN (FREUNDE DER TSCHECHEN UND
SLOWAKEN)
Vyhledávání hrobů Čechů a Slováků na nucených pracích za 2. sv. v.
Předsedkyně: Marie-Luise Hennig (Sewanstrasse 269, 10319 Berlin, tel.:+49/30/5125721)
Místopředseda: Günther Schreiber (Gabelsbergerstrasse 21, 09376 Oelsnitz-Erzgebirge)


SVAZ LUŽICKÝCH SRBŮ DOMOWINA
Předseda: David Statnik
Internetové stránky: www.domowina.dewww.sorben-wenden.de

Serbski dom Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin (Bautzen)
Tel.: +3591/55 01 00, fax: +3591/4 24 08, e-mail: domowina-bautzen@sorben.com

Serbski dom Chotěbuz
Awgusta Bebelowa 82
03046 Chotěbuz (Cottbus)
Tel.: +355/4 85 76-432, fax : +355/4 85 76-433

 

České hospody a restaurace:


Gasthof-Pension „ZUM SCHWÄNLEIN”
Hintere Sterngasse 11
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49(0)911-225162, fax: +49(0)911-2419008,e-mail: schwaenlein@t-online.de
Internetová stránka: www.tiscover.de/schwaenlein


Restaurace Svatého Václava (Restaurant St. Wenzel)
Ungererstrasse 67
80805 München
Tel.: +49/89/363 666


Vltava (Restaurant Moldau)
Unter den Eichen 42/43
12203 Berlin
Tel.: +49/3083/11770


Café de la Paix
Emmichstrasse 8
12249 Berlin-Lankwitz
Tel.:+49/30/77502252


Schwalbennest-Böhmisches Gasthaus
Lindenthaler Allee 46
14163 Berlin
Tel.: +49/30/8012598


Böhmisches Rasthof
Hänchener Hauptstrasse 28
03099 Hänchen
Tel.: +49/355/522122

Partnerské společnosti v ČR:


Kruh přátel česko-německého porozumění
Partnerská organizace německého Kruhu přátel německo-českého porozumění, viz výše. Pořádání společných akcí, vydávání společného bulletinu Informátor (kontakt na bulletin prostřednictvím spoluredaktora Ing. M. Váchala, viz níže).
Předseda: Ing. arch. Josef Hyzler (Pod Bruskou 6, 118 00 Praha 1)
Jednatel: Ing. Miloslav Váchal, CSc. (Skupova 43, 320 05 Plzeň, el./fax: 377 422 665)


Společnost přátel Lužice TOWARŠNOSĆ PŘEĆELOW SERBOW/TOWARIŠNOSĆ PŚIJAŚELOW SERBOW
Společnost založena 2003 sloučením tří dosavadních spolků přátel Lužice
Předseda: Doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc., tel.: 261 261 149, e-mail: lsatava@tiscali.cz
Místopředsedové: ing.arch. Hanuš Härtel a Radek Čermák (zároveň vedoucí redaktor Česko-lužického věstníku)
Kontakt na společnost: cermak.radek@centrum.cz nebo luzice@luzice.cz
Internetová stránka: www.luzice.cz
Publikační činnost: Česko-lužický věstník (měsíčník, 400 výtisků)
Přeshraniční spolupráce česko-lužicko-německá: viz www.trojzemi.cz nebo www.luzice.cz nebo www.dts.cz, e-mailový kontakt: tyr@dts.cz

Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí
Na dlouhém lánu 67
160 00 Praha 6
Tel./fax: 220 610 864
Jednatel: Ing. Jan Hon