Krajanské organizace a britské organizace se zaměřením na ČR


ANGLO-CZECHOSLOVAK TRUST

Dobročinná organizace, kulturní výměny mládeže, pořádání každoročního hudebního soutěžního festivalu.

Adresa: 23 Stonefield Road, London, N1 0HW

Eva K. Dix, dixeva@gmail.com, tel.: +44 (0) 20 782 190 25

Kontakt: Natasha Newton, tel.:  +44 (0) 780 851 9045

 

BRIDGWATER CZECH/SLOVAK FRIENDSHIP SOCIETY /BRIDGWATER INTERNATIONAL

Web: www.bridgwaterinternational.co.uk

Adresa: 5 Mary Stanley House, 10 Castle street, Bridgwater, TA63DB

Kontakt: Brian Smedley, tel.: +44 (0) 1278 256377, email:  brian.smedley@sedgemoor.gov.uk

 

BRITSKO-ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE

/BRITISH CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION/ BCSA

Adresa: 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX

Kontakt: Růžena Holub, místopředsedkyně, tel.: +44 (0) 20 8902 0328, email: bcsa@bcsa.co.uk

Web: https://www.bcsa.co.uk/

 

COMPAS (COMMUNITY PARTNERSHIP GROUP)

Komunitní sdružení Čechů a Slováků v Peterborough, hrabství Cambridgeshire (východní Anglie), zaměřené na spolupráci komunitních center (výuka českého jazyka, taneční, hudební a malířské kroužky).

Adresa: 19 Fitzwilliam Street, Peterborough, PE1 2RU

Kontakt: Petr Torák, předseda, tel.: +44 (0) 7718062144, email: contact@compas.org.uk

Web: www.compas.org.uk

 

CZECH CLUB BIRMINGHAM CIC

Vzdělávací a kulturní aktivity pro českou komunitu v regionu West Midlands. Víkendová školka Klubíčko, víkendová škola Klubko, rodinné dny, dětská olympiáda, péče o uchování českých tradic.

Adresa: 244 Franklin Road, Birmingham, B30 2EJ

Kontakt: Veronika Máchalová, ředitelka. Email: info@czech-club.co.uk

Web: www.czech-club.co.uk

Od září 2019 plánované stěhování do Warwicku.

 

CZECH AND SLOVAK CLUB UK CIC

Organizování pravidelných setkávání rodin s dětmi a provoz víkendových škol jako doplňkového vzdělání pro děti s cílem naučit je/či udržet si český nebo slovenský jazyk a vytvořit u nich/zachovat jejich národní identitu. Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí se záměrem propagovat české a slovenské tradice a rozvíjet komunitní soudržnost a integraci.

Adresa: 17 Longleat Avenue, Attwood Green, Birmingham B15 2DF

Kontakt: Dana Klampárová, ředitelka, tel.: +44 (0)  75 8863 8844, email: diaklam@gmail.com

Web: http://www.slovak-club.co.uk/

Pobočka: Česká a slovenská školka v Oxfordu - vedoucí Lucie Forejtová, email: czskskolaoxford@gmail.com

 

CZECH LANGUAGE CLUB

Czech Language Club Ltd. je škola v Londýně věnující se výuce českého jazyka dětí ze smíšených rodin a dospělých studentů, kteří jsou často partnery Čechů žijících v UK, mají zájem o Českou republiku nebo mají přímo české kořeny. Klub se v současné době věnuje 80 studentům, z toho 30 je dětí. Klub organizuje pravidelné nedělní kroužky, které se zaměřují na výtvarné, hudební a sportovní aktivity.

Adresa: 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP

Kontakt: Michaela Sanytrová, tel.: +44 (0) 07456 593962, email: info@czechlanguageclub.co.uk

 

CZECH SCHOOL BERKSHIRE

Korespondenční adresa: 12 Stoney Road, Bracknell, Berkshire RG42 1XX    

Adresa: The Oakwood Centre, Coronation Hall, Headley Road, Headley Rd, Woodley, Reading, Berkshire RG5 4JZ

Kontakt: czechschoolberkshire@gmail.com

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/groups/667700699982155/

 

CZECH SCHOOL AND COMMUNITY MANCHESTER

Charitable incorporated organisation poskytující sobotní výuku podle vlastního vzdělávacího programu, který byl schválem MŠMT ČR, pro české a česko-anglické bilingvní děti ve věku od 12 měsíců do 15 let, žijících v Manchesteru, Lancashire, Cheshire nebo Merseyside. Nabízí také výuku českého jazyka pro dospělé a organizuje řadu společenských, rekreačních a kulturních akcí pro místní českou a slovenskou komunitu a propaguje český jazyk, tradice a umění.

www.czechschoolmanchester.org

Adresa: c/o St Bede's College, Alexandra Road South, Manchester M16 8HX

Email: enquiries@czechschoolmanchester.org

Kontakt na ředitelku: Pavla Matásková, email: pavla@czechschoolmanchester.org, tel.: +44 (0) 7941617135

 

CZECH SCHOOL SCOTLAND CIC

Vyučování českého jazyka pro téměř 60 dětí od 6 let, školka pro děti od 3,5 roku. Udržování národních tradic a svátků, volnočasové aktivity pro děti, rodiče a přátele školy, dětský klub pro rodiče s dětmi do 3,5 let.

www.skotsko.co.uk

Adresa: 28 Glendevon Place, Edinburgh, EH12 5UL

Email: czechschoolscotland@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/czechschoolscotlandcic

Tel. kontakty: Veronika Macleod +44 (0) 7517166533; Radka Petersen +44 (0) 7731807010

 

COMENIUS SCHOOL IN THE UNITED KINGDOM CIC

Comenius School UK je krajanská organizace provozující České Centrum v Leeds, české školy v Leeds a okolí. Naše školská zařízení jsou registrována při Leeds City Council.

Kromě výuky českého jazyka, historie, zeměpisu a výtvarné výchovy organizujeme i kulturní a společenské akce v regionu a to prostřednictví českého centra v Leeds, které jsme za tímto účelem založili. Naší partnerskou organizací je Pedagogická Fakulta UJEP, která k nám vysílá své studenty a absolventy na praktické stáže.

Web: www.comenius.one 

Kontakt: Tomáš Kostečka, předseda, tel.:: +44 (0) 7446191152, email: tom.kostecka@comenius.one

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SHEFFIELDU

/SHEFFIELD CZECH AND SLOVAK SOCIETY

www.csssheffield.org.uk

www.facebook.com/groups/czechslovaksocietysheffield

Adresa: SLC, 1 Upper Hanover Street, Sheffield S3 7 RA

Kontakt: Prof. Neil Bermel, předseda, tel.: +44 (0)114 222 7405, email: csssheffield@gmail.com

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SURREY

/THE CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN SURREY

Pod záštitou ČSS v Surrey byl v roce 2014 založen klub Mateřídouška, který se zaměřuje na rozvoj českého jazyka, jeho aktivní používaní a rozšíření slovní zásoby, ale i také na poznávání a udržení české kultury a národních tradic. V současné době  výuka probíhá jednou měsíčně v neděli pro děti od 3-11 let. Během školního roku organizujeme společenské akce pro celou rodinu. Spolek je registrován u Voluntary Action Mid Surrey - vamidsurrey.org

Adresa: Reed’s School, Sandy Lane, Cobham, KT11 2ES
Kontakt: Lukáš Pytel, tel.: +44(0) 7976 159165, cs.materidouska@gmail.com

Členové vedení: Blanka Růžičková, tel.: +44(0) 7990 775676, Monika Heritage, Kateřina Turitto

 

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC LONDÝN

/CZECH SCHOOL WITHOUT BORDERS  LONDON

Česká škola bez hranic je nestátní nezisková organizace, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící za hranicemi České republiky. Doplňuje tak základní školní docházku, kterou děti českého původu absolvují v britských školách. Vyučuje děti už od dvou let ve dvou předškolních skupinách (Kids´Art Club). Školní sekce (Czech School) začíná nultým ročníkem pro děti od pěti let a pokračuje až do deváté třídy. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro obory Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět. Po každém pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení. Česká škola má status poskytovatele vzdělávání v zahraničí, s nímž je uzavřena smlouva o zajištění vzdělávání občanům České republiky v zahraničí v období plnění povinné školní docházky.

Adresa: 26-30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY

Kontakt: Ivona Klemensová, tel. +44 (0) 7432613019, email: info@czechschool.org.uk

Web: www.czechschool.org.uk

 

Czech and Slovak CIC OKÉNKO

Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození do 14 let), setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.)

Adresa: Dunraven Primary School, Mount Nod Road, London SW16 2LG

Kontakt: Jana Nahodilová, předsedkyně, tel.: +44 (0) 7960018346, email: info@okenko.uk

Web: http://www.okenko.uk/

 

ČESKOSLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ SPOLEČNOST VE VELKÉ BRITÁNII /CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN

Publikační činnost: čtvrtletník Czechout (informace pro členy), monografie, schůze 4x ročně v Czech and Slovak National Club, 74 West End Lane, West Hampstead, London NW 6.

Kontakt: Peter Williams, tajemník, email: rozpocet@yahoo.co.uk

Web: www.cpsgb.org.uk

 

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ (ČSOL)

/ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK  LEGIONARIES
Kontakt: John Kolbert, tajemník, tel.: +44 (0)1782 635537, +44 (0) 7535 408452, email: j.m.kolbert@keele.ac.uk
 

DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST

/DVOŘÁK SOCIETY FOR CZECH AND SLOVAK MUSIC

Adresa: 21 Clissold Court, Greenway Close, London N4 2EZ

Kontakt: David Roberts, předseda, tel.: +44 (0) 1782 631274, email: secretary@dvorak-society.org

Gordon Watts, hospodář, tel.:  +44 (0) 2392 594538, email: treasurer@dvorak-society.org

Web: www.dvorak-society.org

 

FREE CZECHOSLOVAK AIR FORCE ASSOCIATES Ltd.

Kontakt: Tom Dolezal, tel.: +44 (0) 795 002 6013, email: daj.mipivo@fcafa.co.uk

Web: https://fcafa.wordpress.com/

 

THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE

Dobročinná organizace, která podporuje zachování historického dědictví v České republice.

Adresa:12 Oakley Road, Chinnor, Oxon , OX39 4HB

Kontakt: Jana Sommerlad, tel.: +44 (0) 20 7607 1000, +44 7789 003547, email: janasommerlad@hotmail.com

Peter Jamieson, tel.: +44 (0) 20 8348 2662, +44 (0) 7903 076183, email: jamieson42@waitrose.com

Web: www.czechfriends.net

 

MEMORIAL ASSOCIATION OF FREE CZECHOSLOVAK VETERANS

Kontakt: Gerry Manolas, tel.: +44 (0) 7711 612996, +44 (0) 1276 510653, email: gerry.manolas@ntlworld.com

Web: https://www.mafcsv.co.uk/

 

MEMORIAL FOUNTAIN LEAMINGTON SPA ASSOCIATION

Udržování památníku - fontány ve tvaru padáku, který připomíná hrdinné československé výsadkáře, kteří v r. 1942 provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (Operace Anthropoid). Památník se nachází v parku lázeňského městečka Leamington Spa, kde se každý rok v červnu koná vzpomínkový ceremoniál pro veřejnost.

Kontakt: Georgina Pavel, tel.: 01926 339851, georgina.pavel@gmail.com

 

MEMORIAL SCROLLS TRUST

Fond Memorial Scrolls Trust rozdělil 1400 svitků Tóry z celkem 1564 svitků po válce zachráněných v Praze do komunit a organizací po celém světě, včetně Londýna. Mezinárodně uznávané Czech Memorial Scrolls Museum představuje jednu z největších sbírek více než 130 svitků Tóry a 400 povijanů. Prostřednictvím svitků chce mít na paměti evropský židovský život před holocaustem, stejně jako jeho tragické zničení, vyzývat ty, kteří se svitky interagují čelit předsudkům a nenávisti, a inspirovat je k činnosti přikloněním se k jejich židovským životům a vytvářením mostů mezi komunitami.

MEMORIAL SCROLLS TRUST, Kent House, Rutland Gardens, London SW7 1BX  United Kingdom

Tel: 0044 (0) 207 584 3741

Email:  info@memorialscrollstrust.org

Web: http://www.memorialscrollstrust.org/

 

NADACE EMY DESTINNOVÉ

/EMMY DESTINN FOUNDATION

Cílem Nadace je podporovat mladé operní pěvce v začátcích jejich kariéry a souběžně pečovat o odkaz největší české operní pěvkyně. Mezinárodní soutěž pro mladé pěvce  - The Emmy Destinn Young Singers Awards byla založena v roce 2000 v Londýně a koná se každé dva roky.

Adresa: LOE House, 159 Broadhurst Gardens, London, NW6 3AU
Kontakt: tel.: +44 (0) 779484075, email: edf@destinn.com, info@destinn.com

Web: www.destinn.com

 

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU) - BRITSKÁ POBOČKA

/CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS & SCIENCES – BRITISH CHAPTER

Kontakt: Zuzana Slobodová, předsedkyně, tel.: +44 (0) 207 724 4675, email: zslobodova@yahoo.com

Věra Vavrečková, předsedkyně, tel.: +44 (0) 1268 692 280, milanvav@yahoo.com

Web: www.svu2000.org/london

 

STONOŽKA BRISTOL

Stonožka je nezisková organizace, která kromě pravidelných setkání pro rodiče s dětmi a sobotní školy/školky pořádá kulturní akce jako např. Mikuláš, Veselé Velikonoce, Dětský karneval, Drakiáda apod., a zároveň se aktivně účastní komunitních akcí a projektů v Bristolu.

Kontakt: stonozka@yahoo.co.uk, Veronika Dvořáčková, ředitelka: 07873940141

Web: https://cscsbristol.co.uk/

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/CSCSBristolCIC

 

VELEHRAD LONDON

České a slovenské kulturní, vzdělávací, společenské a pastorační středisko. Správcem Velehradu je nezisková charitativní organizace Velehrad London.

Adresa: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP

Kontakt: Ludmila Stáně, tajemnice, tel.: +44 (0) 1689 811437, +44 (0) 7500 804510, email: ludmila@velehrad.org.uk

Web: www.velehard.org.uk