Krajanské organizace a francouzské organizace se zaměřením na ČR


AMITIÉ FRANCO - TCHECO - SLOVAQUE (A.F.T.S.)
91 f, av. de Strasbourg
54000 Nancy
Tél.:  +33/549 06 0778
Předseda: Prof. Evžen Václav Faucher
faucher@univ_nancy2.fr
Místopředseda: MUDr. Dr. Antonín Hornych, CSc.


AMITIÉ NORMANDE TCHEQUE ET SLOVAQUE (A.N.T.S.)
Regionální asociace (zal. 1993), která se zaměřuje na vývoj přátelských svazků a kulturní výměny mezi Normany, Slováky a Čechy.
Mairie de Colombelles
14 460 Colombelles
www.ants-caen.fr
ants.caen@wanadoo.fr

Předseda: Didier Delepine
Místopředseda: Christian Van Puyvelde, Jarmila Delepine, Yvan Godefroy


SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL Z ČESKOSLOVENSKA (AOTS, ASSOCIATION DES ORIGINAIRES ET AMIS DES PAYS TCHEQUES ET SLOVAQUE, vznik 1948)
Spolek zaměřen na folkloristickou činnost a kursy češtiny a slovenštiny. Vznikl 1948 jako pokračování Československé kolonie. Spolek má místní pobočky v Burgundsku (Villeneuve/Yonne), Bretani (St. Nazaire) a Varennes.
8 rue Bachelet
75018 Paris
Tél.: +33/6 07 02 17 60
www.aots.com
contact@aots.com
Předseda: Daniel Compagnon
Místopředsedové: Vlasta Masar, Georges Dzian
Publikační činnost: Bulletin (dvojměsíčník)


SDRUŽENÍ ČS.DOBROVOLNÍKŮ VE FRANCII (ASSOCIATION DES VOLONTAIRES TCHECOSLOVAQUES EN FRANCE)
Sružení udržuje čs. vojenské hroby a hřbitovy ve Francii. Vzniklo v únoru 1947 sloučením sdružení dobrovolníků z 1. světové války (zal. 1919) a sdružení dobrovolníků z 2. světové války (zal.1944).
13, rue des Fleurs
28 700 Santeuil
Tél. : +33/139 52 00 99
https://www.rota-nazdar-france.com/
Président : Pavel Lešák


ASSOCIATION CZECH-IN
75 rue Auguste Delaune
Villejuif 94800
Directrice: Markéta Hodoušková
czech.in.festival@gmail.com
ttp://czech-in-film-festival.fr/
htps://www.facebook.com/czechinfilmfestival


ASSOCIATION ENTRACT EN FRANCE (ENTRE AMIS DE LA CULTURE TCHEQUE) - ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC PAŘÍŽ
Hlavní činností Asociace je výuka českého jazyka v České škole bez hranic.
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Předsedkyně: Iva Ribaille
iva.ribaille@csbh.cz
http://www.csbh.cz/pariz


SPOLEK FRANCOUZSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ (ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE)
Spolek krajanů a přátel ČR v jižní Francii (Provence). Meyrargues je partnerskou obcí české obce Jimramov (Českomoravská vysočina). Záštitu nad činností spolku má starosta obce pan Raymond Brun.
11, Le Pré de Ville
13650 Meyrargues
Předseda: Michel Berlorgeot
Tajemnice: Věra Fichant-Slámová, překladatelka
Tél.: +33/442 57 5742
vera-fichant@orange.fr


ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE  EN AQUITAINE
Sdružení zaměřeno na kulturní a školské výměny. Založeno v roce 1998.
157, boulevard Albert 1er
33130 Bègles - Bordeaux
Tél.: +33/556 39 8056
www.franco-tcheque-aquitaine.com
afta@orange.fr
Předsedkyně: Stella Marisová (Dvořáčková)


ČESKO-FRANCOUZSKÁ ASOCIACE V BRETANI (ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE EN BRETAGNE)
15, rue du Vieux Cours
35000, Rennes
Tél.: +33/7 83 22 79 66
aft.bretagne@gmail.com
Předsedkyně: Zlata Hazard


ČESKO-FRANCOUZSKÁ ASOCIACE V LYONU (ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE DE LYON)
43, rue Garibaldi
69006 Lyon
Tél.: +33/4 72 41 77 83
http://www.franco-tcheque-lyon.eu
contact@franco-tcheque-lyon.eu
Předseda : Daniel Duquesne


ČESKO-FRANCOUZSKÁ ASOCIACE V NANTES (ASSOCIATION FRANCO-TCHÈQUE DE NANTES)
http://franco-tcheque-nantes.org
www.facebook.com/assofrancotchequenantes
assofrancotchequenantes@gmail.com
Deleguée génerale : Markéta Fingerová
marketa.fingerova@gmail.com


ASSOCIATION JAN HUS
Podpora humanitních věd, spolupráce s FF UK Praha, FF MU Brno, Filozofickým ústavem AV ČR. Založení francouzské knihovny v Brně, pořádání letní univerzity filozofie v Chantilly.
26, rue des Ecoles
92330 Sceaux
Tél.: +33/141 13 9217
Fax: +33/141 13 7163
Předseda: Jean-Marc Besse
Místopředseda: Jacques Derrida
Tajemnice: Nathalie Roussarie


ASSOCIATION MASARYK
Sdružení českých a francouzských právníků.
9, rue Jean Ferrandi
75006 Paris
Tél.: +33/145 22 3126
Tajemník: Yves Laurin
yves.laurin@wanadoo.fr


ASSOCIATION ROMARIN

Zájmové sdružení zabývající se šířením díla Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové.
27, chemin de l'Église
38 240 Meylan
Tél.: +33/04 76 90 53 74
Předsedkyně: Annick Auzimour
asso.romarin@gmail.com
http://renaud-reynek.com/


CERCLE VENCESLAS DE BOURGOGNE
21, rue des Corroyeurs
21 018 Dijon
Tél.: +33/380 61 5955
Předseda: Pierre Berthaud
pierre.berthaud@orange.fr


ČESKÁ KATOLICKÁ BESEDA V PAŘÍŽI (AMICALE CATHOLIQUE TCHEQUE DE PARIS)
Katolická beseda pořádá pravidelné mše.
www.kabes.free.fr
katolickabeseda@yahoo.fr


ČEŠTÍ STUDENTI A MLADÍ PROFESIONÁLOVÉ VE FRANCII (CSMPF)
Usilují o vytvoření informační a společenské platformy pro mladé Čechy ve Francii. Založeno v roce 2011.
18, rue Bonaparte
75 006 Paris
www.csmpf.com
Facebook: www.facebook.com/csmpf
csmpf@csmpf.com
Tél.: +33/671 08 6391
Předsedkyně: Iva Stejskalová

Místopředsedkyně: Jana Sergio


INALCO - ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LANGUES ORIENTALES
Společnost přátel českého a slovenského jazyka při Národním institutu východoevropských studií. Přednášky a besedy.
104 quai de Clichy
92110 CLICHY
 

SOKOL DE PARIS
Spolek existoval od roku 1892 jako Českoslovanská beseda, 24. listopadu 1892 se přejmenoval na Sokol.
10, allée Port Royal
91 190 Gif sur Yvette
www.sokolparis.org
Starosta: Pierre SPOUTIL
pierre.spoutil@9online.fr
Čestný předseda: Robert Rada
Publikační činnost: Zpravodaj 4x ročně


ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUIE
7, boulevard du Recteur Senn
54 000 Nancy
Předseda: Kateřina PICKOVÁ
Tél.: +33/6 08 55 46 73
http://francotchequie.free.fr/
katerina.pickova@gmail.com


SETKÁVÁNÍ PRO ŽENY ŽIJÍCÍ VE FRANCII (RENCONTRES POUR DES FEMMES VIVANT EN FRANCE)
Pravidelná setkávání pro ženy každého věku toho času žijících v Paříži a jejím okolí. Setkání jsou zaměřena na sdíleni, zastavení, uvolnění a vše ostatní co do něj budeme chtít společně dát.
Rencontres régulières pour les femmes de tout âge vivant à Paris et ses environs. Ces rencontres sont centrées sur le partage, le temps de se poser, la détente et tous ce que nous voulons y apporter.
75 011 Paris
tanecprosebe.blogspot.com
petra.oge@gmail.com
Organizuje: Petra Ogé


ARMENTIERES - LITOMĚŘICE - EUROPE - INTERNATIONAL (A.L.E.i.)
1 rue du Maréchal Joffre
59280 ARMENTIERES
Předseda: Xavier TORREZ
contact@alei.fr
http://www.alei.fr


ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TCHÈQUE
Sdružení vzniklo v roce 2015 v Nice za účelem podpory česko-francouzské kulturní výměny a vzdělávání.
22 Avenue de l’Orangerie
06 600 Antibes
Předsedkyně: Štěpánka Strouhalová
info@franco-tcheque.com
Tél:+33 6 51 88 32 19
www.facebook.com/FestivalDuCinemaTcheque
https://www.facebook.com/Association-Culturelle-Franco-Tch%C3%A8que-579519378864430/


ASSOCIATION FRANCO-TCHÈQUE À STRASBOURG
13 rue Lovisa
67 000 Strasbourg
Předsedkyně: Irena MARKOVÁ
association_franco-tcheque@hotmail.com
Facebook


KINO VISEGRAD
75 rue Auguste Delaune
Villejuif 94800
Présidente: Markéta HODOUŠKOVÁ
kinovisegrad@gmail.com
http://kino-visegrad.fr/
https://www.facebook.com/Kino-Visegrad-673206152689572/


AEFT SGL ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCO-TCHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (ASOCIACE PRO ČESKO-FRANCOUZSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V SAINTE-GERMAIN-EN-LAYE)
2 impasse des chardonnerets
78112 Fourqueux
Předsedkyně: Pavlína Kassa
Pokladník a Místopředsedkyně: Martina Homareau
Tel: 07 8766 6873 
asociaceprovzdelavani@gmail.com 
aeftsgl@gmail.com 
http://www.facebook.com/pg/AEFTSGL/